Prisexempel
(vi följer i stort sett Folktandvårdens priser)

Undersökning inkl max 4 st röntgenbilder

241 – 900 kr

Förebyggande tandvård

från 170 kr

Lagning

667 - 1583 kr

Tandstenssanering

493 - 1482 kr

Krona och Implantat lämnas en specificerad prisuppgift efter undersökning

Läs mer om det Allmänna tandvårdsbidraget och Högkostnadsskyddet på Försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se