Prisexempel
(vi följer i stort sett Folktandvårdens priser)

Undersökning inkl max 4 st röntgenbilder

378 - 978kr

Förebyggande tandvård

från 185 kr

Lagning

725 - 1 719 kr

Tandstenssanering

287 - 1 609kr

Krona och Implantat lämnas en specificerad prisuppgift efter undersökning

Läs mer om det Allmänna tandvårdsbidraget och Högkostnadsskyddet på Försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se